Voorwaarden

1. Cursusjaar
 
 •  Per cursusjaar krijgt u 36 lessen . De basisonderwijs vakanties welke gehanteerd worden in regio Midden Nederland zijn van toepassing op dit betreffende cursusjaar.
 
 2. Inschrijven
 
 • Inschrijving vindt plaats d.m.v. een inschrijfformulier.
  Plaatsing gaat op volgorde van binnenkomst.
 
 3. Opzegging/Beëindiging jaarcursus.
 
 •  De opzegtermijn is 1 maand. Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk worden gedaan.
 
 4. Wachtlijst

 • Voor cursussen en workshops geldt een minimum en een maximum aantal deelnemers. Kunt u niet meteen geplaatst worden, dan komt u op een wachtlijst. U krijgt daarvan bericht.
 
 5. Betaling lesgelden
 
 •  U kunt het lesgeld eenmalig ,mandelijks of  in 4 gelijke termijnen betalen.
 •  Het cursusgeld kan per 1 september van ieder jaar worden aangepast.
 •  Voor leerlingen/cursisten vanaf 21 jaar geldt een btw-tarief van 21%.
 
6. Verzuim
 
 •  Indien een les niet kan worden gevolgd, verzoek ik u dit zo snel mogelijk aan mij door te geven.
 •  Gemiste groepslessen kunnen niet worden ingehaald, privéles echter wel.
 •  Lessen die uitvallen door verhindering of ziekte van de docent worden ingehaald. Mocht dit niet lukken, dan wordt lesgeld gerestitueerd.
 •  U wordt per SMS en/of e-mail op de hoogte gebracht van onverwachte lesuitval.
 
 7. Aansprakelijkheid

 • Studio Forza kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging van de eigendommen van de leerling. Het betreden van de leslocaties is geheel op eigen risico.
 
8. Onvolledigheid/ wijzigingen in de algemene voorwaarden.

 • Deze algemene voorwaarden zijn aan veranderingen onderhevig. Ik zal bij eventuele wijzigingen/mutaties de leerlingen (en/of ouders, verzorgers van de leerling) hiervan tijdig schriftelijk of via de e-mail op de hoogte stellen.

UA-45362138-1